Stichting Het Dilemma

In goede banen leiden

Stichting het Dilemma is momenteel door omstandigheden niet actief.

Kijk af en toe op deze website voor verdere ontwikkelingen.

 • Exploiteert de niet-commerciële coffeeshop Xpresso:
  • zonder winstoogmerk (dus geen belang bij verkoopbevordering),
  • met een goede en veilige rookruimte en
  • waar professionele, deskundige en gastvrije medewerkers zicht hebben op en informele gesprekken hebben met bezoekers.
 • Zet zich in voor de kwaliteit van softdrugs.
 • Verzorgt werkbezoeken naar Xpresso, onder andere voor politici en organisaties.
 • Geeft voorlichting.
 • Heeft een groot professioneel netwerk.

Ook u bent van harte welkom! Maak gerust een afspraak!

Voorlichting is essentieel

Informeren en voorlichting geven aan onder andere cannabisconsumenten, mensen die geen cannabis consumeren, professionals en politici zijn essentiële werkzaamheden van Stichting Het Dilemma.

Bezoekers

De stichting geeft bezoekers van Coffeeshop Xpresso objectieve informatie over softdrugs en het gebruik ervan. In de coffeeshop zijn relevante folders aanwezig en bezoekers kunnen al hun vragen stellen. De medewerkers zijn erin getraind om oog en oor te hebben voor de bezoekers. Ze luisteren naar de bezoekers en kunnen met ze praten over consumptie, misbruik en mogelijk probleemgebruik. Ook online informeert Xpresso consumenten, bijvoorbeeld via de buttons ‘Ken jij de risico’s’, ‘Hoeveel kan ik blowen’, ‘In combinatie met …’ en ‘Ik heb geen probleem’ op de website van Xpresso.

Professionele organisaties

Ook heeft de stichting contact met een groot aantal professionele organisaties die beroepshalve in aanraking (kunnen) komen met (probleem)cannabisconsumenten. Met behulp van presentaties en werkbezoeken maakt Het Dilemma de professionals wegwijs in de wereld van feiten en fabels over softdrugs. Hierdoor kunnen professionals beter inspelen op eventuele cannabisconsumptie in hun doelgroep en kunnen ze problemen ermee eerder herkennen.

Politici en andere geïnteresseerden

De deur van Stichting Het Dilemma staat ook altijd open voor iedereen die geïnteresseerd is in een coffeeshop, softdrugs, het Nederlandse softdrugsbeleid, de rol die een niet-commerciële coffeeshop kan spelen en de consequenties van het al dan niet reguleren van de teelt en inkoop. Lokale en landelijke politici van diverse politieke partijen zijn al op werkbezoek geweest bij Stichting Het Dilemma. Maar ook een groep senioren heeft bijvoorbeeld kennisgemaakt met de coffeeshop.

Unieke niet-commerciële
coffeeshop

 

Om het consumptie van softdrugs in Zwijndrecht in goede banen te leiden, exploiteert Stichting Het Dilemma een niet-commerciële coffeeshop. Deze unieke coffeeshop is Coffeeshop Xpresso. De burgemeester en een groot deel van de gemeenteraad onderschrijven het belang van deze coffeeshop in Zwijndrecht. Het Dilemma heeft goed contact met de gemeente.

Shopmedewerkers

In Coffeeshop Xpresso werken gastvrouwen en gastheren die daarnaast ook zorgen voor de producten, de informatie en de verkoop. Alle shopmedewerkers hebben een ‘Verklaring omtrent gedrag’ (VOG). Een aantal van hen heeft het diploma Sociale Hygiëne. De medewerkers achter de bar beschikken tevens over het certificaat van Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten. Pas na een ruime inwerkperiode mogen de medewerkers als shopmedewerker aan de slag.

Ondersteunende diensten

Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering heeft Het Dilemma een afdeling Personeel & Organisatie (P&O). Ook heeft de stichting meerdere productiemedewerkers, een interieurverzorgster en een beveiligingsmedewerker in dienst.

Directie

De dagelijkse leiding is in handen van een directeurbestuurder die tevens ruim 4 jaar voorzitter was van het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) en nu woordvoerder is. De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op het beleid van Stichting Het Dilemma. Zij vormen tevens een belangrijke schakel tussen Het Dilemma en de gemeente Zwijndrecht.

Optimale kwaliteit
is het
uitgangspunt

Op alle vlakken streeft Stichting Het Dilemma naar optimale kwaliteit. De inrichting van Coffeeshop Xpresso, de presentatie, het gekwalificeerde, kundige en klantvriendelijke personeel, de producten die Xpresso verkoopt en uiteraard ook de informatie die Xpresso verstrekt.

Medicinaal

Ook aan patiënten die cannabis op recept nodig hebben, geeft Het Dilemma zorgvuldige informatie. Een medewerker die zich hierin gespecialiseerd heeft, maakt hiervoor geheel vrijblijvend een afspraak. Meer informatie vindt u [hier].

Gereguleerd

Binnen de mogelijkheden die Stichting Het Dilemma heeft, zorgt de stichting voor kwalitatief goede softdrugs. Hier zit echter een beperking aan, want het is niet mogelijk om gecontroleerde wiet in te kopen. Door ruiken, voelen en proeven stelt Xpresso de kwaliteit vast. Zouden de teelt en inkoop gereguleerd zijn, dan zou Het Dilemma wél weten wat er in en op de wiet zit. Dit zou de kwaliteit van de softdrugs zeker ten goede komen. Daarom is Het Dilemma voorstander van gereguleerde wietteelt en heeft de stichting hiervoor al in 2014 de Stichting Gecontroleerde Cannabisteelt opgericht. Meer informatie vindt u [hier].