Geschiedenis

Aan de hand van onderstaande jaarverslagen krijgt u een goed beeld van de wijze waarop Stichting Het Dilemma zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Stichting Het Dilemma.

 

2017 – Volop in ontwikkeling 

Het vijftiende bestaansjaar is zeker niet stilletjes voorbij gegaan. Het Dilemma stond samen met haar klanten op feestelijke wijze stil bij het vijftienjarig jubileum. Maar er gebeurde nog meer in 2017! Xpresso, de coffeeshop die Het Dilemma exploiteert, heeft CBD-olie toegevoegd aan het assortiment. Uiteraard hebben de medewerkers zich in deze materie verdiept. Een memorabel moment was de nieuwe zondagsopening in mei 2017. Ook de organisatiestructuur veranderde in 2017 langzaam maar zeker. Het Dilemma was dus volop in ontwikkeling!

 

2016 – Met het oog op…

Met het oog op de toekomst bereidt Stichting Het Dilemma de organisatie voor op wat komen gaat.Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen heeft Stichting Het Dilemma de standpunten van de verschillende politieke partijen over het gedoogbeleid en de regulering van cannabisteelt op een rij gezet.Met het oog op de maatschappij steunt Stichting Het Dilemma via de Stichting Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrechtse Waard jongeren, zodat zij kunnen groeien en hun talenten kunnen ontwikkelen.Met het oog op de niet gereguleerde cannabisteelt signaleert Stichting het Dilemma nog steeds een aantal ongemakken.

 

2015 – Beleef het!

Een bezoekje aan een coffeeshop is voor veel mensen een hele belevenis. Het gros van de mensen heeft nog nooit één stap over de drempel van een coffeeshop gezet en heeft nog nooit cannabis geconsumeerd. Toch heeft bijna iedereen een mening over coffeeshops, het gebruik van softdrugs en het reguleren van de teelt en aanvoer van cannabis. Zo schrijft Van de Merwe uit Zwijndrecht in een ingezonden brief in AD-De Dordtenaar op 28 september 2015: ‘Verstandig drugsgebruik bestaat niet, het stoppen met gebruik en verkoop is verstandig.’ Coffeeshop Xpresso nodigt Van der Merwe en ieder ander met interesse in en meningen over het Nederlandse coffeeshopbeleid graag uit om met elkaar hierover van gedachte te wisselen. Want volgens directeurbestuurder Wouter van Egmond moet je de feiten en het volledige verhaal kennen om erover te kunnen oordelen, en dat doe je niet vanuit je luie stoel, daarvoor kom je om te beginnen naar Xpresso voor een kopje koffie en informatie. Wouter werkt voortdurend aan deze verbinding en wil iedereen die dit wil, deelgenoot maken van Xpresso en de dertien jaar lange ervaring met het succesvol in goede banen leiden van het softdrugsgebruik in Zwijndrecht. Maar niet alles is goed geregeld, want aan de achterdeur schort eigenlijk alles nog.

 

2014 – Wietwereld in bedrijf

Stichting Het Dilemma zorgt er met de exploitatie van Coffeeshop Xpresso voor, dat het gebruik van softdrugs in Zwijndrecht goed verloopt. Coffeeshop Xpresso speelt hierdoor een niet te onderschatten rol in de Zwijndrechtse samen-leving. Niet alleen draagt Xpresso bij aan het verminderen van de criminaliteit en overlast in Zwijndrecht, ook vinden de activiteiten voortdurend plaats vanuit het perspectief van de volksgezondheid. Hiervoor heeft deze niet-commerciële coffeeshop de afgelopen jaren een succesvolle bedrijfsformule ontwikkeld waarbij iedere medewerker stringent en gewetensvol omgaat met cannabis en cannabisconsument.

 

2013 – In de ban van de achterdeur!

Terwijl het buitenland de wietteelt reguleert, is in Nederland een groot aantal gemeenten in gesprek met de minister van Justitie over controle op teelt en inkoop van wiet (de achter-deur). Stichting Het Dilemma is in 2013 de weg naar gecontroleerde wietteelt ingeslagen en heeft de voorberei-dingen getroffen voor een nieuwe stichting. Deze stichting kan activiteiten uitvoeren die nodig zijn om de cannabisteelt transparant en controleerbaar te maken. Dit is goed voor de volksgezondheid, veiligheid, openbare orde en de schat-kist. Daarnaast heeft Stichting Het Dilemma een onafhankelijke stichting opgericht om projecten voor jongeren in de Zwijndrechtse Waard financieel te kunnen ondersteunen. Deze nieuwe stichting – Stichting Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrechtse Waard – heeft een startkapitaal van Het Dilemma ontvangen.

 

2012 – Explosief jubileumjaar opstap naar gecontroleerde wietteelt?

Zwijndrecht voelt veel voor een proef om de wietteelt te reguleren. Een gereguleerde wietkwekerij zou volgens de gemeente Zwijndrecht prima passen bij een niet-commerciële coffeeshop zoals Xpresso. Wouter van Egmond, directeur bestuurder van Stichting Het Dilemma en in 2012 aangesteld als voorzitter van het Platform Cannabisonder-nemingen Nederland (PCN): ‘Normaliseer de wietteelt, maak het normaal. Dat voorkomt drugscriminaliteit en beschermt de consumenten. En laten we er in 2013 snel mee beginnen’. In het jaarverslag krijgt u een kijkje in de keuken van de niet-commerciële coffeeshop die 10 jaar bestaat, en leest u waarom het reguleren van de wietteelt nu meer nodig is dan ooit.

 

2011 – Coffeeshop Xpresso klaar voor nog een tien jaar. Nadert toch het einde van een overlastvrij Zwijndrecht?

In Zwijndrecht strookt het negatieve beeld dat veel mensen hebben van een coffeeshop, niet met de werkelijkheid. Xpresso is een mooie, transparante coffeeshop met goed gekwalificeerd personeel en een afdeling personeelszaken. De medewerkers leiden het gebruik van softdrugs in Zwijndrecht al tien jaar lang in goede banen. De overheid heeft extra maatregelen aangekondigd: de introductie van de wietpas, een afstandscriterium tot een school en een maximum THC-gehalte. De gevolgen van deze maatregelen zullen er niet om liegen. Lees meer in het jaarverslag van 2011…

 

2010 – Ik weet, ik weet, wat u niet weet

Coffeeshop Xpresso heeft een goede positie binnen de Zwijndrechtse samenleving. Het coffeeshopmodel is een voorbeeld voor andere gemeenten. Klanten komen er graag, de contacten met belanghebbenden zijn goed en er is geen overlast. De overheid werkt aan een nieuwe drugsnota die duidelijkheid zal geven over het gedoogstandpunt van de regering. Lees meer in het jaarverslag van 2010…

 

2009 – Interne kwaliteitsslag

Het jaar 2009 stond in het teken van de verbetering van de kwaliteit op interne onderdelen zoals de werkruimte, kantoor en administratie. Lees meer in het jaarverslag van 2009…

 

2008 – Bouwen aan zelfstandigheid

Na het faillissement van SALZA stond stichting Het Dilemma op eigen benen. De stichting bouwde aan haar zelfstandigheid.

 

2002 – Medio september: de opening

Binnen de strikte kaders van de gemeente Zwijndrecht opende coffeeshop Xpresso, de tweede niet-commerciële coffeeshop van Nederland, haar deuren.

 

2000 – De vraag

De gemeente Zwijndrecht verzocht de Stedelijke Instelling Welzijnswerk Zwijndrecht (SIWZ – later SALZA) om de mogelijkheden voor een niet-commerciële coffeeshop in Zwijndrecht te onderzoeken.