Missie, visie en kernwaarden

De uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden vinden hun oorsprong in de missie, visie en kernwaarden van Het Dilemma.

Missie

Binnen de beleidsregels ‘niet-commerciële’ coffeeshop van de gemeente Zwijndrecht en het gedoogbeleid leidt stichting Het Dilemma de consumptie van softdrugs (Opiumwet, lijst 2) in Zwijndrecht in goede banen.

Visie

De beleidsregels ‘niet-commerciële’ coffeeshop van de gemeente Zwijndrecht en het gedoogbeleid vormen het bestaansrecht van Het Dilemma. De wetten en regels voor het verkopen en bezitten van softdrugs in Nederland zijn gebaseerd op een gedoogbeleid. Coffeeshops mogen softdrugs verkopen, mits ze zich aan de regels houden. De handhaving is streng en de strafmaatregelen zijn hoog. Het Dilemma is voortdurend alert op een juiste uitvoering van de regelgeving en wil de regels naleven.

Softdrugs is een genotsmiddel met veel vooroordelen. Ook bestaan er veel vooroordelen over coffeeshops. Het Dilemma wil kennis versterken door informatie te verstrekken om een realistische kijk op softdrugs(consumptie) en op coffeeshop Xpresso te bevorderen; Het Dilemma wil de sociale norm beïnvloeden.

Bij een bewuste, matige en recreatieve consumptie kan softdrugs bijdragen aan een prettig leven. Het Dilemma wil een basis bieden die deze manier van consumeren mogelijk maakt en die consumenten stimuleert om softdrugs alleen op deze manier te consumeren.

Probleemgebruikers helpen is een taak voor deskundigen. In een coffeeshop, maar ook op andere plekken zoals op straat en op scholen, kan probleemgebruik aan het licht komen. Het Dilemma wil het niet aan zelf kunnen signaleren, maar wil ook andere organisaties voorlichten over softdrugs(consumptie) zodat ook zij probleemgebruik kunnen signaleren en erop kunnen inspelen.

Kernwaarden

Volgens de regels

Het Dilemma functioneert binnen de beleidsregels van de gemeente Zwijndrecht en het gedoogbeleid. Deze regels zijn de uitgangspunten voor de dagelijkse praktijk. Huisregels en de naleving ervan zijn van groot belang voor het voortbestaan van de coffeeshop. Daarom reilt en zeilt Xpresso volgens duidelijke afspraken en met een heldere missie en visie.

Open en transparant

Het Dilemma is een open en transparant bedrijf. De uitstraling van de coffeeshop sluit hierop aan. Het is een open en transparante coffeeshop waar iedereen, vanaf 18 jaar welkom is, voor een praatje, een kopje koffie of een jointje.

Kwaliteit

Kwaliteit is belangrijk voor Het Dilemma. Het is terug te vinden in de ruimten van stichting Het Dilemma, de producten, de informatie, de presentatie en het personeel. Xpresso beschikt over gekwalificeerd, kundig en klantvriendelijk personeel. Naast de verkooptaken zijn zij gastvrouw en -heer en zorgen zij voor een nette, opgeruimde presentatie en een prettige sfeer in de shop. Het Dilemma wil producten van goede kwaliteit aanbieden en wil daarom invloed hebben op de producten die Het Dilemma inkoopt.

Veiligheid

Coffeeshop Xpresso biedt een veilige omgeving. Niet alleen voor bezoekers, maar ook voor het personeel en voor de omgeving van Xpresso. De huisregels en handhaving hiervan, een veiligheidsmedewerker in dienst van Het Dilemma, een camerasysteem en leeftijdscontrole dragen bij aan de veiligheid.

Informatie en voorlichting

Het verkooppunt en de rookruimte liggen aan de basis van het in goede banen leiden van de consumptie van softdrugs in Zwijndrecht. Maar daarmee alleen kan Het Dilemma de doelstelling niet realiseren. Informatieverstrekking en voorlichting zijn andere essentiële fundamenten. Het Dilemma informeert bezoekers en consumenten, heeft oog en een luisterend oor voor ze en signaleert mogelijk probleemgebruik. Aan professionals en geïnteresseerden geeft Het Dilemma voorlichting, zowel op locatie als in Xpresso. Op deze manier wil Het Dilemma kennis versterken en de sociale norm beïnvloeden.