Nieuws

Reguleren of niet? De politieke visies lopen uiteen!

Reguleren of niet? De politieke visies lopen uiteen!

Cannabis telen, bezitten, vervoeren en verkopen zijn illegale activiteiten, ook als de producten bestemd zijn voor een coffeeshop die ze wel mag verkopen. Hierdoor is de cannabis niet goed te controleren, waardoor een coffeeshop de kwaliteit niet kan garanderen.

Dit draagt niet bij aan een goede volksgezondheid. Ook het voorraadbeheer kan in het geding komen, want de aanvoer is niet stabiel en het contact met de telers is vluchtig. Geld is een belangrijke drijfveer om wiet te verbouwen of om ruimte hiervoor beschikbaar te stellen. De gevolgen zijn soms dramatisch en grote sommen geld verdwijnen het zwarte circuit in. Over hoe deze situatie opgelost kan worden, lopen de politieke visies uiteen.

 

VVD

De VVD is voorstander van het gedoogbeleid voor softdrugs. De overheid moet volgens de VVD niet alles wat slecht is voor de gezondheid van mensen, verbieden. Mensen zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Wel wil de partij het softdrugsbeleid beter regelen om de huidige vreemde in- en verkoopsituatie het hoofd te bieden. De VVD wil dit landelijk aanpakken; gemeenten mogen niet experimenteren met wietteelt. Lees hier meer …

 

CDA

Het beeld dat drugs niet gevaarlijk zijn, moet verdwijnen volgens het CDA. Harde aanpak van illegale drugshandel en vermindering van het aantal coffeeshops met name in de buurt van scholen, dragen hieraan bij. Op termijn zullen er in Nederland geen coffeeshops meer zijn als het aan het CDA ligt. De belasting op tabak en alcohol wil het CDA verhogen om het gebruik ervan te ontmoedigen. Lees hier meer …

 

D66 -> Beluister hier het NOS Radio 1-fragment ‘D66-Kamerlid Vera Bergkamp over gereguleerde wietteelt’

Goede voorlichting zorgt ervoor dat mensen zelf keuzes kunnen maken. Dat geldt volgens D66 ook voor genotsmiddelen. Daarnaast wil D66 softdrugs legaliseren om de gezondheidsschade te  verminderen. Het aanbieden van verboden middelen, het aanbieden aan te jonge doelgroepen of het aanbieden om verslaving te veroorzaken stelt D66 strafbaar. Lees hier meer …

 

PvdA

Wietteelt moet legaal worden volgens de PvdA. Dat zorgt voor controle op de sterkte van wiet, een toename van de veiligheid, meer belastinginkomsten en een besparing op de inzet van politie en justitie. Lees hier meer …

 

PVV

Het onderscheid tussen hard- en softdrugs moet volgens de PVV verdwijnen. Geen gedoogbeleid meer. Drugscriminaliteit verdient een harde aanpak om de volksgezondheid te beschermen en de criminaliteit te bestrijden. Lees hier meer …

 

Groen Links

Softdrugs telen en verkopen moet volgens Groen Links legaal worden, zodat de drugscriminaliteit afneemt en de kwaliteitscontrole toeneemt. Betere voorlichting en een verbod op reclame voor verslavende middelen moeten overmatig en verkeerd gebruik tegengaan. Harddrugs blijven verboden en de hiermee samenhangende problemen verdienen een andere aanpak. Lees hier meer…

 

Christen Unie

(Soft)drugs moeten volgens de Christen Unie bestreden worden. De partij wil het gedoogbeleid afschaffen en de drugscriminaliteit uitroeien. Verslavingszorg en de begeleiding van gezinnen met drugsproblemen moeten meer aandacht krijgen. Een samenwerkende overheid moet drugscriminaliteit hard aanpakken. Mensen die gepakt worden voor het produceren of dumpen van drugs betalen verplicht mee aan het opruimen van het afval. Lees hier meer …

 

50PLUS

Wiet telen moet volgens 50PLUS onder voorwaarden legaal worden in heel Nederland. Geen experimenten per gemeente, wel strenge controle op de coffeeshops. De overheid moet harddrugs stevig aanpakken en het gebruik van alcohol, tabak en drugs ontmoedigen. De vergoeding van cannabis voor medicinaal gebruik moet in het basispakket opgenomen worden. Lees hier bij standpunt 28 meer …

 

SP

Softdrugs verkopen en telen voor de Nederlandse markt moet gelegaliseerd worden volgens de SP. Met eisen en controles die dan mogelijk zijn, wil de SP de gezondheidsschade beperken. Daarnaast zorgt legalisering voor extra belastinginkomsten, een besparing op politie en justitie en een vermindering van de softdrugs inkomsten voor de georganiseerde misdaad. De SP maakt zich hard voor meer preventie en goede voorlichting aan de jeugd, ook over harddrugs. De handel in harddrugs blijft strafbaar. Lees hier meer …